Siłownik 3 KNX Gira

Nowe możliwości inteligentnej regulacji temperatury w pomieszczeniu

Elektromotoryczny siłownik 3 KNX Gira służy do regulacji temperatury w pomieszczeniu w systemach ogrzewania. Urządzenie pracuje wyjątkowo cicho i nadaje się do montażu zarówno na grzejnikach, radiatorach i konwektorach, w rozdzielaczach obiegu grzewczego, np. do ogrzewania podłogowego, jak i w innych systemach. Siłownik jest montowany bezpośrednio na przyłączu zaworu (M30 × 1,5) lub za pomocą odpowiedniego adaptera na wielu standardowych korpusach zaworów. Do specjalnych cech siłownika 3 KNX Gira należą: wewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu, okresowe przepłukiwanie zaworu oraz inne komfortowe funkcje programowe.

Właściwości:

 • Bezpośrednie połączenie z KNX
 • Bezstopniowa regulacja zaworu
 • Eksploatacja niewymagająca konserwacji
 • Analiza parametrów sterujących do wyboru: jako 1-bitowa funkcja włączania lub jako wartość 8-bitowa
 • Inteligentne, zależne od czasu płukanie zaworów, zapobiegające osadzaniu się kamienia lub zablokowaniu zaworów
 • Działa na podstawie wewnętrznego systemu pomiaru/regulacji temperatury w pomieszczeniu lub odebranych parametrów sterujących
 • Opcjonalne ograniczenie parametrów sterujących

 

 • Automatyczna regulacja skoku zaworu
 • Mechaniczny wskaźnik położenia zaworu na głowicy zaworu
 • Opcjonalne monitorowanie wartości granicznej
 • Opcjonalna blokada siłownika w dwóch pozycjach wymuszonych
 • Możliwość parametryzacji
  trybu pracy sterowania zaworem (normalny/odwrócony)
 • Wejście binarne do podłączania bezpotencjałowego urządzenia do obsługi lub czujnika temperatury

Rejestracja i regulacja temperatury

Dzięki zintegrowanemu systemowi pomiaru i regulacji temperatury w pomieszczeniu siłownik 3 KNX Gira potrzebuje do pracy jedynie określenia aktualnej temperatury zadanej. Istnieje również możliwość podłączenia czujnika zdalnego Gira (nr zam.: 1493 00) jako zewnętrznego czujnika temperatury poprzez interfejs wejściowy. Aktualną temperaturę w pomieszczeniu można zarejestrować tylko za pomocą zewnętrznego czujnika zdalnego lub wygenerować średnią ważoną z wewnętrznego pomiaru temperatury i czujnika zdalnego. Jeśli stosowane jest ogrzewanie podłogowe, za pomocą czujnika zdalnego można ograniczać temperaturę. Ewentualnie interfejs wejściowy może być również używany jako wejście binarne KNX, np. do sprawdzania kontaktronu okiennego.

Inteligentne płukanie zaworów

Aby uniknąć zablokowania zaworów, siłownik 3 KNX Gira jest wyposażony w regularne i przeprowadzane zależnie od zapotrzebowania płukanie zaworów, które zapobiega osadzaniu się kamienia i blokowaniu się zaworów. Dlatego w przypadku siłownika 3 KNX dostępne są dwie różne koncepcje:

1. Cykliczne płukanie zaworów uruchamia się automatycznie. Za pośrednictwem ETS można wyznaczyć czas cyklu od 1 do 26 tygodni. Jeśli w instalacji KNX dostępny jest sygnał czasowy, można również wstrzymać nocne płukanie zaworów, aby uniknąć ewentualnych niegodności. Płukanie zaworów jest wówczas przekładane na następny poranek. Dzięki nadzorowi minimalnych skoków zaworów można uniknąć niepotrzebnego cyklicznego płukania zaworów, np. zimą.

2. Za pomocą inteligentnego cyklicznego płukania zaworu proces płukania jest uruchamiany automatycznie tylko wtedy, jeśli przez odpowiedni czas określony skok zaworu nie został wykonany. Dlatego procesy płukania podczas całego skoku zaworu są uruchamiane tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. W ten sposób unika się niepotrzebnego cyklicznego płukania zaworów, np. zimą.

Download

Instrukcje obsługi

KNX Napęd nastawnika 3

Instrukcja obsługi.

Bestell-Nr 2176 00

PDF, 676,7 KB

Download

Dokumentacja techniczna

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

KNX Valve drive 3

Technical documentation.

Bestell-Nr 2176 00

PDF, 10,6 MB

Download

Broszury

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 85

PDF, 1,9 MB

Download

Powrót do góry Download