System KNX RF Gira – nowy duch wolności w KNX.

Smart Home w istniejącym budynku. Za pomocą KNX RF Gira

Realizacja systemu Smart Home w istniejących budynkach była do tej pory bardzo pracochłonna ze względu na uciążliwe układanie kabla magistrali. Ale teraz dostępne jest gotowe rozwiązanie: system radiowy KNX RF Gira. Bez większych nakładów i przede wszystkim bez brudu i hałasu umożliwia z każdego miejsca w budynku inteligentne sterowanie za pomocą fal radiowych światłem, żaluzjami, scenami świetlnymi i innymi funkcjami. Po prostu na bazie istniejącej instalacji 230 V i modułów podtynkowych System 3000 Gira.

Integralność, uwierzytelnianie, szyfrowanie i aktualność danych gwarantuje standard KNX Secure. Pierwszy na świecie niezależny od producentów i aplikacji standard bezpieczeństwa dla inteligentnych budynków chroni Smart Home przed nieuprawnionym dostępem.

Zalety systemu KNX RF Gira

 • Na bazie instalacji 230 V
 • Działa bez kabla KNX w ścianie
 • Korzysta z różnorodności funkcjonalnej modułów podtynkowych System 3000
 • Steruje światłem, żaluzjami, temperaturą pomieszczenia i scenami
 • Standard KNX Secure
 • Możliwa integracja w istniejących instalacjach TP
 • Bezprzewodowe uruchamianie poprzez ETS
 • Opcjonalnie komfortowe sterowanie Smart Home za pomocą aplikacji

Podstawowy system KNX RF Gira na bazie
instalacji 230 V

Dla ułatwienia instalowania systemu KNX RF Smart Home innowacyjne moduły do obsługi KNX RF są po prostu nakładane na moduły podtynkowe System 3000 Gira. Na ścianach można umieścić zasilany bateryjnie czujnik przyciskowy KNX RF – bez przewodu elektrycznego. Do obsługi można stosować też pilot KNX RF. Nowy system KNX RF Gira jest instalowany w kilku prostych krokach. Uruchamianie odbywa się drogą radiową za pomocą notebooka poprzez interfejs magistrali KNX RF (karta USB) za pośrednictwem ETS.


Komfortowy system KNX RF Gira do automatyzacji i wizualizacji

Wyższy komfort instalacji KNX RF zapewnia serwer Gira X1. Umożliwia on łatwą, wygodną i rentowną automatyzację i wizualizację systemu Smart Home w domu jednorodzinnym za pomocą KNX RF. Serwer Gira X1 steruje pracą całego systemu w kombinacji ze złączem mediów KNX RF/TP. Jest interfejsem między urządzeniami przewodowymi KNX TP i urządzeniami radiowymi KNX RF. Aktualizacja aplikacji Gira Smart Home umożliwia klientowi końcowemu samodzielne przeprowadzenie kompleksowych ustawień. W aplikacji możliwe jest samodzielne tworzenie scen świetlnych – elektryk nie musi już borykać się z uciążliwymi, nierentownymi pracami instalacyjnymi. Podłączenie podzespołów KNX RF przeprowadza się również w takim przypadku w instalacji 230 V.


Moduł nakładany do obsługi KNX RF

Bez większego wysiłku zrealizujesz dla swoich klientów projekt inteligentnego domu, nakładając innowacyjne moduły do obsługi KNX RF na moduły podtynkowe System 3000 Gira. System KNX RF Gira umożliwia kompleksowe projektowanie i instalowanie funkcji sterowania światłem, żaluzjami, ogrzewaniem i scenerią.

 • Sterowanie światłem, żaluzjami, temperaturą pomieszczenia i scenerią
 • Na bazie instalacji 230 V
 • Efektywna regulacja temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika temperatury pomieszczenia (zależnie od stosowanego modułu podtynkowego System 3000 Gira)
 • Wysoka różnorodność funkcjonalna dzięki modułom podtynkowym System 3000 Gira
 • Kompleksowe funkcje obsługowe rozszerzają obszary zastosowań

Więcej o System 3000 Gira

 • Możliwa natychmiastowa kontrola działania (np. poprzez włączenie/wyłączenie światła)
 • Efektywne uruchamianie za pomocą ETS w celu wykonania układów łączeniowych oraz systemów sterowania centralnego i grupowego
 • Dostępne w wariantach 1x i 2x
 • Kompatybilne z System 55 Gira i przełącznikami powierzchniowymi Gira

Nadajnik ścienny RF, 2x do KNX

Nadajnik ścienny Gira RF, 2x do KNX to przycisk z zasilaniem bateryjnym, który można zamontować na ścianie niezależnie od przewodu 230 V poprzez naklejenie lub przykręcenie. Nadajnik ścienny umożliwia kompleksowe funkcje sterowania światłem, żaluzjami, ogrzewaniem i scenami, jak również sterowanie kolorami. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi KNX RF USB przycisku można używać jako interfejsu programowania dla całego systemu KNX RF.  

 • Przycisk KNX RF z zasilaniem bateryjnym
 • Do naklejenia lub przykręcenia do ściany
 • Zasięg radia wynosi 100 m
 • Obsługuje standard KNX Secure

Więcej w katalogu online

 • Czas pracy na baterii: 5 lat 
 • Zintegrowany interfejs KNX RF USB
 • Dostępny we wszystkich kolorach System 55 Gira
 • Płaska konstrukcja i nowoczesny, dyskretny design

Film instruktażowy dotyczący wymiany baterii w nadajniku ściennym RF 2x do KNX można znaleźć tutaj.


Urządzenia do obsługi KNX RF

Czujniki przyciskowe KNX RF

Zasilane bateriami czujniki przyciskowe KNX RF mogą być zamocowane, przykręcone bądź przyklejone w dowolnym miejscu jako radiowe nadajniki ścienne, niezależnie od przewodu sieciowego i magistralnego. Możliwa jest różnorodna parametryzacja za pomocą ETS.

 • Do przełączania / włączania chwilowego
 • Do ściemniania
 • Do sterowania żaluzjami
 • Jako czujnik wartości

Więcej w katalogu online

Piloty KNX RF Gira

Zasilane bateriami piloty KNX RF służą do zdalnego wyzwalania wybranej funkcji KNX w całym domu. Po naciśnięciu przycisku wysyłane są bezprzewodowo telegramy KNX.

 • Jako wtórnik sceny
 • Do przełączania / włączania chwilowego
 • Do ściemniania
 • Do sterowania żaluzjami

Więcej w katalogu online


Jeszcze więcej komfortu i możliwości w świecie KNX

Gira X1

Serwer Gira X1 sprawia, że automatyzacja i wizualizacja domu jednorodzinnego z zastosowaniem instalacji KNX RF jeszcze nigdy nie była tak łatwa, wygodna i ekonomiczna. Instalacja KNX RF zapewnia wyższy komfort dzięki serwerowi Gira X1.

 • Centralne sterowanie światłem, żaluzjami, ogrzewaniem, klimatyzacją i mediami
 • Łatwe uruchamianie przy użyciu Gira Project Assistant
 • Symulowanie obecności oraz zapisywanie scen
 • Możliwe rozszerzenie instalacji KNX o urządzenia zewnętrzne za pośrednictwem interfejsów
 • Zdalne serwisowanie poprzez serwer Gira S1

Więcej o Gira X1

Złącze mediów KNX RF/TP

Złącze mediów KNX RF/TP steruje pracą całego systemu poprzez Gira X1. Łączy urządzenia KNX RF z urządzeniami przewodowymi KNX TP. Nowe i istniejące instalacje KNX TP można rozszerzyć o urządzenia KNX RF.

 • Interfejs między urządzeniami przewodowymi KNX TP i urządzeniami radiowymi KNX RF.
 • Obsługuje komunikację KNX Data Secure do filtrowania, przekierowywania i blokowania telegramów.
 • Szybka komunikacja między urządzeniami KNX w linii głównej i linią.

Więcej w katalogu online

Aplikacja Gira Smart Home

Aplikacja Gira Smart Home umożliwia łatwe sterowanie inteligentnym domem za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Funkcjonalność aplikacji jest ciągle rozszerzana. Klient końcowy może teraz samodzielnie dokonywać indywidualnych ustawień w aplikacji, a nawet zaprogramować całą scenerię. Nie trzeba się już borykać z drobnymi, nierentownymi pracami instalacyjnymi – wynikiem jest wyższa efektywność w codziennej działalności operacyjnej.

 • Klienci końcowi z uprawnieniami administratora mogą zakładać konta nowych użytkowników i administratorów oraz parametryzować funkcje.
 • Wykrywanie konfliktów parametrów przez Gira Project Assistant 4.7
 • Oprawy oświetleniowe Philips Hue mogą być integrowane przez klienta końcowego
 • Przeglądanie i edycja wszystkich zegarów funkcyjnych i nowych instalacji przez klienta końcowego
 • Wyzwalanie scen za pomocą znacznika NFC
 • Przypisywanie funkcji do wybranej branży przez klienta końcowego

Więcej o aplikacji Gira Smart Home

KNX Secure

Aby zapewnić najwyższą integralność i aktualność danych, uwierzytelnianie i szyfrowanie, Gira wdrożyła w wielu produktach standard KNX Secure. KNX Secure to pierwszy na świecie, niezależny od producentów i aplikacji standard bezpieczeństwa dla inteligentnych budynków.

 • Optymalne bezpieczeństwo instalacji KNX
 • Optymalny poziom bezpieczeństwa dla każdej instalacji: decyduje sam elektroinstalator!
 • Ochrona przed niepożądanym dostępem do zainstalowanych urządzeń KNX Secure przez osoby trzecie
 • Ochrona przed przechwyceniem transmisji danych pomiędzy urządzeniami KNX Secure
 • Kompatybilność z produktami KNX wszystkich producentów
 • Możliwość ustawienia zabezpieczonej i niezabezpieczonej komunikacji – nawet na jednym urządzeniu

Więcej o KNX Secure


Wygodne uruchamianie za pomocą fal radiowych

Interfejs magistrali KNX RF (karta USB)

Uruchamianie systemu KNX RF Gira poprzez ETS możliwe jest również za pomocą fal radiowych: poprzez interfejs magistrali KNX RF (karta USB). Nie jest już konieczne otwieranie szafy sterowniczej – uruchamianie systemu przeprowadza się wygodnie w budynku przy użyciu nośnika pamięci USB.

 • Interfejs do bezprzewodowej komunikacji między instalacją PC i KNX poprzez KNX RF (drogą radiową)
 • Adresowanie, programowanie i diagnozowanie urządzeń KNX za pomocą oprogramowania do uruchamiania od wersji ETS5

Więcej w katalogu online

 • Szybkie pobieranie dużych aplikacji dzięki obsłudze Long Frame od ETS 5
 • Obsługuje komunikację KNX Data Secure do przekierowywania szyfrowanych telegramów

Download

Instrukcje obsługi

KNX Czujnik przyciskowy RF pojedynczy i potrójny

Instrukcja obsługi

Bestell-Nr 5101 00, 5103 00

PDF, 1,7 MB

Download


Interfejs danych USB KNX RF (pamięć przenośna USB)

Instrukcja obsługi

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 324,0 KB

Download


Nadajnik ręczny RF podwójny

Instrukcja obsługi.

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 417,6 KB

Download

Dokumentacja techniczna

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

KNX RF push button 1-gang and 3-gang

Technical documentation

Bestell-Nr 5101 00, 5103 00

PDF, 9,7 MB

Download


KNX RF

System documentation

PDF, 7,1 MB

Download


KNX RF USB data interface (USB stick)

Technical documentation

Bestell-Nr 5120 00

PDF, 7,3 MB

Download


KNX RF/TP media coupler or RF repeater

Technical documentation

Bestell-Nr 5110 00

PDF, 1,7 MB

Download

Broszury

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 85

PDF, 1,9 MB

Download


Gira KNX RF System

01 - 2022

Bestell-Nr 19820 85

PDF, 2,5 MB

Download

Powrót do góry Film demonstracyjny Moduł nakładany do obsługi KNX RF Nadajnik ścienny RF, 2x do KNX Pozostałe urządzenia do obsługi Montaż Download