Poczwórny aktor ściemniający KNX

Dwa warianty, optymalne do ściemniania diod LED 230 V

Aktor ściemniający KNX 4x Gira jest przeznaczony do włączania i ściemniania źródeł światła wielu różnych typów. Zastosowano w nim uproszczoną koncepcję okablowania modułowego z wysokiej jakości zaciskami przyłączeniowymi po obu stronach obudowy, co umożliwia szybką i łatwą instalację. W kompaktowej obudowie o wielkości jedynie 4 jednostek podziałowych aktor ściemniający KNX udostępnia łącznie cztery wyjścia do oddzielnego sterowania obwodami oświetlenia o mocy do 225 W każde.

Nowe produkty nadają się przy tym szczególnie do sterowania nowoczesnymi diodami LED 230 V. W takim przypadku możliwe jest ściemnianie do 200 W na każde wyjście. W celu zapewnienia jeszcze wyższych mocy dostępne są ponadto dodatkowe moduły mocy System 3000 Gira.

Aktor ściemniający KNX 4x jest dostępny jako wariant Standard oraz Komfort. Model Standard zapewnia najczęściej używane funkcje. Natomiast wariant Komfort oferuje dodatkowo wiele innych, przydatnych funkcji.

  • Możliwość realizacji wielu funkcji scen (16 scen w wariancie Standard, 64 w wariancie Komfort)
  • Możliwość tworzenia prostych logik, również bez serwera
  • Indywidualnie regulowana charakterystyka ściemniania na kanał ściemniania LED
  • Rozszerzenie mocy za pomocą dodatkowych modułów mocy lub też w przypadku wariantu Komfort za pośrednictwem połączenia równoległego wyjść
  • Duża komora zacisków z wysokiej jakości zaciskami śrubowymi oraz przekaźnikiem
  • Nadaje się do zastosowań prywatnych oraz komercyjnych
  • Łatwe uruchamianie, aktualizacje i poprawki za pomocą aplikacji serwisowej Gira ETS

  • Pełna obsługa KNX Secure
  • Wszystkie funkcje oprogramowania mają możliwość pełnej aktualizacji bezpieczeństwa lub rozszerzeń funkcji


Lista funkcji poczwórnych aktorów ściemniających KNX Komfort i Standard Gira

Przedstawiony schemat zawiera jedynie wyciąg wszystkich cech. Pełen przegląd można pobrać tutaj.

Cecha
Poczwórne modułowe aktory ściemniające KNX
Standard
Poczwórne modułowe aktory ściemniające KNX
Komfort
Informacje ogólne
Wyjścia
4
4
Rodzaj montażu
Urządzenie modułowe
Urządzenie modułowe
Szerokość modułu (jednostki podziałowe)
4
4
Obsługa ręczna
KNX Secure
KNX Secure
Pełna zdolność do aktualizacji
Przegląd funkcji ściemniania
Funkcja ściemniania dla diod LED 230 V oraz innych źródeł światła
Funkcja ściemniania z rozszerzoną funkcją komfortu
Włączanie/wyłączanie
Funkcja automatu schodowego
Rozszerzenie funkcji automatu schodowego
Funkcja połączenia logicznego
Regulowana jasność podstawowa/minimalna
Tylko jasność podstawowa
Regulowana jasność maksymalna
Funkcja komunikatu zwrotnego i stanu
Rozszerzona funkcja komunikatu zwrotnego i stanu
Możliwość dostosowania charakterystyki ściemniania na kanał
Przebieg charakterystyki w czasie
Przebieg charakterystyki w zakresie wartości
Rozszerzenie mocy
Połączenie równoległe wyjść (1-4)
Rozszerzenie za pomocą modułowego, uniwersalnego dodatkowego modułu mocy LED System 3000 Gira
Przegląd funkcji ponadsystemowych
Funkcja ręczna z rozszerzonymi funkcjami komfortu
Funkcja centralna
Połączenia logiczne jako oddzielne bramki logiczne
8
Funkcja scen
Liczba scen w aktorze
16
64
Rozszerzone włączanie scen (przełączanie scen (przez 1 bit)) (w aktorze)
Licznik godzin pracy

Szczegółowy opis produktu