Router IP KNX v4 „Secure” Gira

Nowa definicja bezpieczeństwa w automatyce budynku

Szczególnie w dużych lub publicznych obiektach, takich jak hotele, budynki biurowe, szkoły lub obiekty mieszkalne, wzrasta znaczenie bezpieczeństwa. Hakerzy często wykorzystują słabe punkty w infrastrukturze sieciowej. A ponieważ automatyka budynku jest często częścią tej infrastruktury, operatorzy są narażeni na poważne straty.0 Router IP KNX v4 „Secure” Gira łączy infrastrukturę sieciową budynku z systemem automatyki budynku. Konsekwentnie eliminuje luki w zabezpieczeniach. Podstawą jest nowy standard KNX Secure.

  • Dodatkowa ochrona hasłem
  • Rejestrator danych ze zdalnym dostępem
  • Rozszerzone możliwości filtrowania
  • Przejrzysta struktura w bazie danych produktów ETS
  • 4 interfejsy KNXnet/IP do tunelowania
  • Aktualizacje
  • Niezawodna komunikacja przez WLAN

Dodatkowa ochrona hasłem

Router IP KNX v4 „Secure” Gira posiada dodatkowe zabezpieczenie hasłem. Dostęp do strony diagnozowania routera IP KNX Gira v4 „Secure” jest dozwolony wyłącznie autoryzowanym użytkownikom. Bez hasła nie ma uprawnień dostępu. Gwarantuje to najwyższy stopień bezpieczeństwa.

Rejestrator danych ze zdalnym dostępem

Router IP KNX v4 „Secure” Gira umożliwia pobieranie danych zapisanych na karcie SD za pośrednictwem strony do diagnozowania urządzeń. Na przykład do analizy błędów nie jest już konieczne wyjęcie karty SD na miejscu – wystarczy dostęp do sieci i hasło. W połączeniu z serwerem Gira S1 możliwy jest nawet zdalny dostęp do tych danych.


Rozszerzone możliwości filtrowania

Router IP KNX v4 „Secure” Gira posiada rozszerzoną funkcję filtrowania. Dostępne są teraz również funkcje „filtruj”, „przekaż bez filtrowania” i „blokuj“ dla telegramów grupy głównej 14–31. Minimalizuje to wielkość telegramów i umożliwia efektywne zarządzanie instalacją KNX.


Aktualizacje

Dzięki aktualizacjom routera IP KNX Gira zainstalowane już urządzenia korzystają z nowych funkcji w bazie danych produktów ETS, w rejestratorze danych i na stronie diagnozowania urządzeń oraz mogą współpracować z wieloma routerami IP KNX Gira 216700. KNX Secure można doładować na istniejące routery IP KNX Gira od indeksu I14.


Przejrzysta struktura w bazie danych produktów ETS

Dzięki swojej przejrzystej strukturze w bazie danych produktów ETS nowy router IP KNX v4 „Secure” Gira zapewnia szybkie i bezawaryjne uruchamianie. Niepotrzebne funkcje dają się łatwo ukryć. Ułatwia to
komfortową obsługę.


4 interfejsy KNXnet/IP do tunelowania

Router IP KNX v4 „Secure” Gira obsługuje maks. 4 połączenia KNXnet/IP do tunelowania i umożliwia jednoczesny dostęp do magistrali, np. przez ETS i inne oprogramowanie. W połączeniu z routerem KNX Secure każde z tych połączeń do tunelowania może być chronione
indywidualnym hasłem.


Niezawodna komunikacja przez WLAN

Szczególną funkcją routera IP KNX v4 „Secure” Gira jest niezawodna komunikacja przez WLAN. W instalacjach, w których komunikacja KNX ma odbywać się przez WLAN, zapewnia to niezawodne wykonywanie komend i minimalizację strat danych wysyłanych przez potencjalnie niesprawne połączenia.


Nowa technologia szyfrowania

Większe bezpieczeństwo w automatyce budynków zapewnia nowy router IP KNX v4 „Secure” Gira o podstawowych cechach zabezpieczających jak nowa technologia szyfrowania. Ukrywa ona widoczność treści telegramów KNX. Podczas uruchamiania nie jest np. możliwy odczyt danych
konfiguracyjnych. Aktualność, integralność danych lub uwierzytelnianie to kolejne inteligentne rozwiązania zabezpieczające.


Łatwy montaż i rozbudowa

Router IP KNX v4 „Secure” Gira ma kompaktową budowę modułową z jedynie dwiema jednostkami podziałowymi. Szczególną zaletą jest wbudowany przełącznik sieciowy, który umożliwia proste przyłączanie przewodu sieciowego (tzw. daisy chain). W rozdzielaczu kilku urządzeń sieciowych wystarczy poprowadzić tylko jeden sieciowy przewód danych – obniża to koszty instalacji i oszczędza czas.

Download

Instrukcje obsługi

KNX Router IP

Instrukcja obsługi.

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 336,7 KB

Download

Dokumentacja techniczna

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

KNX IP router V4.0

Technical documentation.

Bestell-Nr 2167 00

PDF, 651,2 KB

Download

Broszury

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 85

PDF, 1,9 MB

Download

Oprogramowanie

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

KNX IP router

Software update for KNX IP router from index 02. KNX Secure is supported by devices from I14.

Bestell-Nr 2167 00

ZIP, 31,6 MB

Download

Powrót do góry Download