Regulator ciągły KNX Gira

Komfortowa regulacja temperatury w poszczególnych pomieszczeniach

Regulator ciągły KNX Gira przez całą dobę utrzymuje automatycznie stałą temperaturę w pomieszczeniu. W tym celu wbudowany regulator za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego czujnika temperatury rejestruje aktualną temperaturę pomieszczenia i dostosowuje ją do wartości zadanych przez mieszkańców.

Regulator ciągły KNX Gira dysponuje pięcioma różnymi trybami pracy – tryb komfortowy, gotowości, nocny, tryb zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem i blokada regulatora (np. praca z temperaturą rosy) – każdorazowo z własnymi wartościami zadanymi temperatury w trybie ogrzewania lub chłodzenia. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z wysokiego komfortu obsługi i równocześnie bardziej precyzyjnie sterować zużyciem energii niż w przypadku zwykłego ogrzewania.

  • Precyzyjna rejestracja temperatury
  • Funkcja ochrony zaworu
  • Tryb ogrzewania i chłodzenia
  • Poczwórny interfejs przycisków z możliwością dowolnego przyporządkowania funkcji
  • Zintegrowany port magistralny
  • Ogrzewanie i chłodzenie ze stopniem podstawowym i dodatkowym

Precyzyjna rejestracja temperatury

Pomiar temperatury za pomocą wewnętrznego i/lub zewnętrznego czujnika określa średnią wartość temperatury w dużych pomieszczeniach w celu zagwarantowania optymalnej temperatury.


Poczwórny interfejs przycisków z możliwością dowolnego przyporządkowania funkcji

Regulator ciągły KNX jest wyposażony w poczwórny interfejs przycisków, do którego można podłączyć cztery wejścia lub dwa wyjścia i dwa wejścia, np. do kontaktronów okiennych, przycisków, diod LED, itp. Wejście 1 można wykorzystać do podłączenia zdalnego czujnika do pomiaru temperatury w podłodze. Dwa wejścia mogą być również parametryzowane jako wyjścia (maks. 0,8 mA). Wejściom można przyporządkować dowolnie następujące funkcje: włączanie, ściemnianie, sterowanie żaluzjami, wtórnik scen świetlnych, nadajnik wartości jasności lub temperatury.


Funkcja ochrony zaworu

Wbudowana funkcja ochrony zaworu zapewnia cykliczne automatyczne otwieranie zaworu co 24 godziny.


Nie jest wymagany port magistralny

Regulator ciągły KNX zawiera zintegrowany port magistralny, dzięki czemu do jego instalacji nie jest potrzebny dodatkowy łącznik.


Instalacja

Do instalacji podtynkowej nie jest konieczny oddzielny port magistralny. W przypadku podłączania wejść zewnętrznych zaleca się użycie puszki zaciskowej pogłębianej.


Akcesoria i rozbudowa

Za pomocą wejścia binarnego można podłączyć też zewnętrzny czujnik temperatury (zdalny czujnik).


Dane techniczne

Długość przewodów – wejścia/wyjścia:
maks. 5 m
Długość przewodu czujnika temperatury:
maks. 50 m
Temperatura otoczenia:
-5°C do +45°C
Stopień ochrony:
IP20
Rodzaj instalacji:
podtynkowa

Download

Instrukcje obsługi

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Continuous-action regulator

Operating instructions.

Bestell-Nr 2100 ..

PDF, 1,2 MB

Download

Dokumentacja techniczna

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang

Technical documentation.

Bestell-Nr 2100 .., 2101 ..

PDF, 1,1 MB

Download

Broszury

Gira dla domu

Poradnik planowania inteligentnej instalacji Nr zam. 1911 85

Bestell-Nr 1911 85

PDF, 1,4 MB

Download


Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 85

PDF, 1,9 MB

Download

Powrót do góry Download