Sterownik żaluzjowy System 3000 Gira

Proste lub inteligentne sterowanie żaluzjami, roletami i markizami

System 3000 Gira umożliwia komfortowe sterowanie żaluzjami, roletami i markizami. Przy czym nie tylko reguluje dopływ światła do pomieszczeń mieszkalnych, ale też stabilizuje klimat w pomieszczeniu i oszczędza energię. W celu umożliwienia łatwej obsługi bez użycia siły oferowane są różne moduły nakładane System 3000 Gira: od modułów ręcznych do obsługi, poprzez dotykowy moduł nakładany, aż po moduł nakładany Bluetooth ze sterowaniem przy użyciu aplikacji. Specjalna cecha rozwiązania System 3000 Gira: ręczny moduł nakładany do obsługi można w każdej chwili zastąpić innym modułem nakładanym do sterowania żaluzjami z oferty System 3000 Gira. Przełącznik staje się więc łatwym w obsłudze urządzeniem z wyświetlaczem, za pomocą którego można ustawiać automatyczne czasy podnoszenia i opuszczania żaluzji elektrycznych.

 • Podnoszenie i opuszczanie żaluzji ręcznie za pomocą przełącznika, dotykowego modułu nakładanego lub za pośrednictwem aplikacji
 • Określanie automatycznych czasów podnoszenia i opuszczania
 • Możliwość dostosowywania czasów podnoszenia i opuszczania do wschodu i zachodu słońca za pośrednictwem funkcji zegara astronomicznego
 • Kompatybilne z produktami eNet i KNX RF
 • Symulacja obecności
 • Możliwe sterowanie indywidualne lub grupowe
 • Różne warianty ramek do wyboru
 • Łatwe uruchamianie

Więcej informacji na temat modułów nakładanych do obsługi, przeznaczonych do sterowania żaluzjami System 3000 Gira

Moduły nakładane do obsługi, przeznaczone do sterowania żaluzjami System 3000 Gira, charakteryzują się intuicyjną obsługą i czytelnym oznakowaniem klawiszy. Różne warianty zapewniają indywidualną wygodę obsługi dzięki możliwości przełączania ręcznego, przez dotykowy moduł nakładany, Bluetooth lub eNet. Nawet najprostsze moduły nakładane do obsługi umożliwiają zapisywanie indywidualnych ustawień. Funkcje urządzeń z pamięcią i wyświetlaczem sięgają od prostego sterowania czasowego aż po kompleksowe możliwości sterowania za pomocą czasowego sterownika żaluzjowego i zegara sterującego Bluetooth. Ustawianie jest łatwe i nie wymaga stosowania żadnych narzędzi bezpośrednio na urządzeniu, natomiast kompleksowe i wygodne programowanie umożliwia aplikacja Gira System 3000 na smartfonie lub tablecie.

Nadajnik ścienny Bluetooth Gira 

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Bluetooth Gira

Dotykowy moduł nakładany System 3000 Gira, Gira E2, czysta biel z połyskiem

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Gira

Moduł nakładany do obsługi System 3000, podwójny, Gira

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Gira z symbolami strzałek

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory Gira

Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący z wyświetlaczem System 3000 Gira

Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 Bluetooth Gira

Radiowy moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory Gira

Radiowy moduł nakładany do obsługi eNet Memory Gira z symbolami strzałek


Intuicyjna obsługa i programowanie

System samoczynnie wykrywa element do obsługi zamontowany na module podtynkowym do sterowania żaluzjami. Przyciski dotykowe i kontrastowy, podświetlany wyświetlacz zapewniają niezwykle prostą obsługę czasowego sterownika żaluzjowego i zegara sterującego z wyświetlaczem. Funkcje obejmują zakres od bezpośrednich ustawień ręcznych aż po opcje automatycznego sterowania.

Użytkownik może wprowadzić czas uruchamiania żaluzji ręcznie lub też zaprogramować konkretną godzinę na cały tydzień poprzez naciśnięcie przycisku. Ponadto można wprowadzać indywidualne ustawienia w menu, osobno dla dni roboczych oraz weekendów. Wyjątkowy komfort zapewnia też inteligentna funkcja zegara astronomicznego, która dynamicznie dostosowuje zaprogramowane czasy uruchamiania żaluzji do wschodu i zachodu słońca. Przełączanie między czasem letnim i zimowym następuje automatycznie.


Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący z wyświetlaczem System 3000 Gira

 • Ręczne sterowanie żaluzjami
 • Zapisywanie indywidualnego położenia pośredniego
 • Zegar sterujący: łatwa obsługa i programowanie
 • Szybkie programowanie: zapis aktualnej godziny jako czasu przełączania
 • Funkcja blokady dezaktywująca funkcję wtórnikową i automatyczną
 • Standardowy program czasowy
 • Funkcja zegara astronomicznego
 • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C
 • Dokładność zegara na miesiąc: ±10 s
 • Rezerwa zasilania zegara: ok. 4 h

Łatwa obsługa za pomocą aplikacji Gira System 3000

Wygodne sterowanie i programowanie urządzeń wg indywidualnych potrzeb – i to bez wstawania z fotela: moduł nakładany do obsługi z czasowym sterownikiem żaluzjowym i zegarem sterującym System 3000 Gira to nowy wymiar obsługi żaluzji. Smartfon lub tablet może teraz przejąć funkcję centrali sterowania. Aplikacja Gira System 3000 zapewnia klarowny przegląd wszystkich ustawień różnych żaluzji, markiz oraz rolet na dużym wyświetlaczu, jak również doskonałą kontrolę nad nimi. Ustawione już programy sterowania czasowego można bez problemu skopiować na inne moduły nakładane do obsługi. Wersja v1.4 umożliwia aktualizację za pomocą aplikacji wszystkich dostępnych modułów nakładanych Bluetooth. Od jesieni moduły nakładane będą automatycznie aktualizowane do tej wersji. 

Funkcja blokady

Funkcją blokady i trybem nocnym lampki kontrolnej stanu LED można sterować za pomocą aplikacji.

Objęte funkcją moduły nakładane System 3000

Oddzielna aktywacja czasów przełączania zegara sterującego

Dotychczas możliwe było jedynie wspólne włączanie i wyłączanie zegarów sterujących – teraz funkcja ta jest dostępna dla każdego zegara sterującego oddzielnie. Można na przykład zdefiniować okresowe symulacje podczas urlopu.

Objęte funkcją moduły nakładane System 3000

Symulacja
obecności

Symulacja obecności może być teraz włączana i wyłączana również za pomocą zegarów sterujących, a nie jedynie ręcznie sterowana przy użyciu aplikacji. 

Objęte funkcją moduły nakładane System 3000

Funkcja zegara astronomicznego

Rozszerzenie funkcji zegara astronomicznego umożliwia również indywidualną analizę wschodu i zachodu słońca oraz ustawianie najwcześniejszego i najpóźniejszego czasu przełączania.

Objęte funkcją moduły nakładane System 3000

Sterowanie DALI Tuneable White

Ustawianie temperatury barwowej jest teraz możliwe zarówno w ręcznych modułach nakładanych, jak i w modułach BT.

Objęte funkcją moduły nakładane System 3000

Regulacja temperatury barwowej

Sterownik podtynkowy Dali umożliwia indywidualne ustawienie w aplikacji temperatury barwowej pomiędzy zimnym a ciepłym światłem.

Objęte funkcją moduły nakładane System 3000

Sterowanie oświetleniem

Użytkownik może włączać, wyłączać lub precyzyjnie ściemniać oświetlenie do określonej wartości: aplikacja Gira System 3000 umożliwia maksymalnie elastyczne sterowanie oświetleniem. 

Objęte funkcją moduły nakładane System 3000


Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 Bluetooth Gira

 • Ręczne sterowanie żaluzjami
 • Zapisywanie indywidualnego położenia pośredniego
 • Zegar sterujący: łatwa obsługa i programowanie
 • Do 40 indywidualnych punktów czasowych
 • Funkcja blokady do dezaktywacji obsługi wtórnikowej
  i automatycznej
 • Łatwe kopiowanie ustawień do innych sterowników

 • Funkcja zegara astronomicznego
 • Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C
 • Dokładność zegara na miesiąc: ±10 s
 • Rezerwa zasilania zegara: ok. 4 h

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Bluetooth Gira

 • Jeszcze bardziej efektywne sterowanie żaluzjami
 • Szybkie i łatwe uruchamianie za pomocą asystenta instalacji
 • Obsługa i sterowanie czasowe za pomocą urządzenia mobilnego z łączem Bluetooth

 • Łącze Bluetooth do czujnika jasności i temperatury System 3000 BT
 • Temperatura otoczenia: od -5°C do +45°C

Funkcje modułu nakładanego do obsługi Gira System 3000 Bluetooth


Pozostałe moduły nakładane do obsługi

System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi

Niezawodny moduł nakładany do obsługi Standard jest przeznaczony do ręcznego sterowania żaluzjami, roletami oraz markizami. Już samo to urządzenie umożliwia zapis indywidualnej pozycji pośredniej: w celu uzyskania żądanej widoczności i ochrony przed promieniowaniem słonecznym żaluzja może poruszać się w górę lub w dół do dowolnej pozycji.

 • Ręczne sterowanie żaluzjami
 • Zapisywanie indywidualnego położenia pośredniego
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Bluetooth Gira

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Gira został rozszerzony o funkcję Bluetooth. 

 • Ręczne sterowanie żaluzjami
 • Zapisywanie indywidualnego położenia pośredniego
 • Szybkie i łatwe uruchamianie za pomocą asystenta instalacji
 • Temperatura otoczenia: od -5°C do +45°C

System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi z symbolami strzałek

Symbole strzałek jednoznacznie wskazują działanie modułu nakładanego do obsługi. Również to urządzenie umożliwia zapisywanie indywidualnej pozycji pośredniej.

 • Ręczne sterowanie żaluzjami
 • Zapisywanie indywidualnego położenia pośredniego
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory Gira

Moduł nakładany do obsługi System 3000 Memory Gira umożliwia nie tylko zapisywanie indywidualnych pozycji pośrednich, lecz również każdorazowego czasu podniesienia i opuszczenia żaluzji. Jeśli tryb pamięci jest włączony, schemat ten jest powtarzany w cyklu 24-godzinnym.

W trybie nocnym diody LED stanu i funkcji nie świecą się ciągle – dzięki temu nie zakłócają snu.

 • Funkcja blokady do dezaktywacji obsługi wtórnikowej
 • Tryb nocny: diody LED stanu i funkcji nie świecą się
  ciągle
 • Temperatura otoczenia: od -5°C do +45°C
 • Ręczne sterowanie żaluzjami
 • Zapisywanie indywidualnego położenia pośredniego
 • Zapisywanie czasu podnoszenia i opuszczania
 • Powtarzanie w cyklu 24-godzinnym przy włączonym trybie pamięci

Dotykowy moduł nakładany System 3000 Gira

Dotykowy moduł nakładany System 3000 Gira przekonuje ponadczasowo nowoczesnym wzornictwem i komfortowym interfejsem użytkownika. Sterowanie żaluzjami odbywa się intuicyjnie za pomocą trzech przycisków dotykowych i suwaka. Funkcja pamięci umożliwia zapamiętywanie pozycji pośredniej.

 • Łatwa regulacja wysokości jednorazowym dotknięciem lub przesunięciem palcem
 • Ustawianie czasu podnoszenia i opuszczania, czasu przestawiania lamel podczas uruchamiania
 • Listwa LED do wizualizacji pozycji zasłony
 • Ciągłe lub okresowe wskazywanie stanu
 • Nowoczesne wzornictwo i płaska konstrukcja jak w przypadku przycisku
 • Temperatura otoczenia: od -5°C do +45°C

Nadajnik ścienny Bluetooth Gira

Nadajnik ścienny Bluetooth Gira jest montowany płasko na ścianie i za pomocą dołączonej płyty może być bezpośrednio naklejony lub przykręcony do powierzchni.

 • Wersja 1.4 umożliwia użycie radiowego nadajnika ściennego Bluetooth również w funkcji wtórnika do modułów nakładanych System 3000 Bluetooth.
 • Kilka modułów nakładanych Bluetooth w jednym pomieszczeniu można obsługiwać jako jedną grupę.
 • Sterowanie systemami oświetlenia z łączem Bluetooth

Sterownik radiowy eNet System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi Memory


Sterownik radiowy eNet System 3000 Gira
Moduł nakładany do obsługi Memory
z symbolami strzałek

Posiadane moduły natynkowe System 3000 Gira można z łatwością zastąpić radiowym modułem nakładanym do obsługi eNet Gira lub zamontować je bezpośrednio na urządzeniach podtynkowych z oferty System 3000. W połączeniu z radiowym nadajnikiem ściennym eNet można dodać dodatkowy punkt przełączania w pomieszczeniu. Aby zapewnić jeszcze większy komfort, radiowy moduł nakładany do obsługi eNet może być teraz używany również z serwerem eNet Gira w celu umożliwienia sterowania za pośrednictwem smartfona, tabletu lub też sterowania głosowego.

 • Eksploatacja z żaluzjowym modułem podtynkowym
 • Obsługa ręczna, radiowa i sterowana czasowo
  np. żaluzji, rolet, markiz lub wentylatorów
 • Zapis czasu podnoszenia i opuszczania. W trybie pamięci te czasy przełączania są powtarzane w rytmie 24-godzinnym.
 • Funkcja blokady blokuje obsługę wtórnikową, radiową i wyłącza tryb pamięci
 • Regulowany tryb nocny. Diody LED stanu i funkcji nie świecą ciągle
 • Wskaźnik stanu za pomocą diody LED
 • W połączeniu z serwerem eNet możliwe jest również sterowanie za pomocą smartfona, tabletu lub sterowanie głosowe
 • Całkowicie zaszyfrowane przesyłanie drogą radiową (AES-CCM). Możliwość regulacji za pomocą serwera eNet od wersji 2.2 (w zależności od modułu podtynkowego)
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C

Urządzenia podtynkowe

System modułowy, który składa się z dodatkowych modułów mocy oraz modułów nakładanych do obsługi, oferuje największe pole manewru podczas realizacji różnorodnych funkcji. Możliwa jest zarówno obsługa ręczna jednym przyciskiem sterującym, jak również elektroniczne sterowanie czasowe. Za pośrednictwem wejść wtórnikowych można realizować również funkcje centralne, np. za pomocą czujnika wiatru lub przycisku master.

Podtynkowe sterowniki żaluzjowe

System 3000 Gira
Podtynkowy sterownik żaluzjowy
bez wejścia wtórnikowego

Podtynkowy sterownik żaluzjowy System 3000 Gira bez wejścia wtórnikowego to centrala, umożliwiająca sterowanie elektrycznymi żaluzjami, roletami i markizami.
Możliwe jest sterowanie silnikami o mocy przyłączowej do 700 W.

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Głębokość zabudowy: 24 mm
 • Napięcie znamionowe: AC 230 V ~
 • Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C
 • Rodzaj styku: styk μ
 • Moc w trybie czuwania: zależnie od modułu nakładanego 0,2 do 0,5 W
 • Moc przyłączowa silników: 700 W
 • Przyłącze: jednożyłowe lub drobnożyłowe z tulejką końcową żyły i bez, 0,5 do 4,0 mm² lub 2 × 2,5 mm²

System 3000 Gira
Podtynkowy sterownik żaluzjowy
z wejściem wtórnikowym

Podtynkowy sterownik żaluzjowy System 3000 Gira z wejściem wtórnikowym umożliwia integrację w grupy lub sterowanie centralne, dzięki czemu można obsługiwać jednocześnie wiele żaluzji za pomocą jednego łącznika. Za pośrednictwem wejścia wtórnikowego jest możliwe także automatyczne blokowanie w przypadku alarmu wiatrowego, wywołanego przez podłączony czujnik wiatru .

Szczegółowe informacje o produkcie:

 • Głębokość zabudowy: 24 mm
 • Napięcie znamionowe: AC 230 V
 • Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz
 • Temperatura otoczenia: od -5 do +45°C
 • Rodzaj styku: styk μ
 • Moc w trybie czuwania: zależnie od modułu nakładanego 0,2 do 0,5 W
 • Moc przyłączowa silników: 700 W
 • Przyłącze: jednożyłowe lub drobnożyłowe z tulejką końcową żyły i bez, 0,5 do 4,0 mm² lub 2 × 2,5 mm²
 • Integracja z grupowymi i centralnymi układami sterowania
 • Blokada alarmu wiatrowego przez wejście wtórnikowe

Konfigurator produktów Gira System 3000: wybierz moduły podtynkowe i nakładane pasujące do swojego projektu.

Gira System 3000 stale rozwija się w zakresie funkcjonalności i wydajności. Nowy konfigurator produktów System 3000 ułatwia przeglądanie funkcji i możliwości systemu. Skorzystaj z konfiguratora, aby znaleźć odpowiednie moduły podtynkowe i nakładane do swojego projektu, i dodaj je bezpośrednio do wykazu urządzeń w katalogu online Gira lub do koszyka swojej hurtowni.

Skonfiguruj teraz


Łatwy i elastyczny montaż

System 3000 Gira ma wiele praktycznych funkcji ułatwiających instalację i uruchomienie. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 24 mm nowe moduły podtynkowe pozostawiają więcej miejsca w puszkach podtynkowych, ułatwiając wykonanie okablowania. Wpuszczane łapki montażowe ułatwiają instalację i zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa. Uruchomienie przyłączonych odbiorników jest możliwe za pomocą przycisku testowego, zapewniającego kontrolę działania bez modułu nakładanego do obsługi. W zależności od modułu nakładanego do obsługi pobór mocy samych urządzeń wynosi zaledwie od 0,2 W do 0,5 W.

Instrukcje obsługi i montażu można pobrać szybko i łatwo za pośrednictwem linku.

Kroki montażowe

Wpuszczane łapki montażowe ułatwiają montaż urządzeń podtynkowych w puszce podtynkowej. Dzięki głębokości zabudowy wynoszącej zaledwie 24 mm pozostawiają one wiele miejsca w puszce podtynkowej, ułatwiając wykonanie okablowania.

Wybraną ramkę należy zamontować na urządzeniu podtynkowym, a następnie zamontować moduł nakładany do obsługi.

Ramka i moduł nakładany do obsługi tworzą na ścianie harmonijną całość. System Gira z dziesięcioma programami stylistycznymi i ponad 75 wariantami ramek otwiera różnorodne możliwości aranżacyjne.

Do pobrania

Instrukcje obsługi

Moduł nakładany do obsługi System, Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący BT

Instrukcja obsługi.

Bestell-Nr 5367 .., 5381 .., 5368 .., 5382 ..

PDF, 199,6 KB

Download

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Blind control insert without auxiliary input

Operating instructions.

Bestell-Nr 5415 00

PDF, 805,3 KB

Download


Blind control insert without auxiliary input

User manual, Index I01.

Bestell-Nr 5415 00

PDF, 291,2 KB

Download


Blind control insert with auxiliary input

Operating instructions.

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 1,3 MB

Download


Blind control insert with auxiliary input

User manual, Index I01.

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 620,9 KB

Download


Auxiliary insert 2-wire

User manual.

Bestell-Nr 5408 00

PDF, 353,7 KB

Download


Auxiliary insert 3-wire

User manual

Bestell-Nr 5409 00

PDF, 698,3 KB

Download


Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert

Operating instructions.

Bestell-Nr 2389 00

PDF, 586,1 KB

Download


Operating top unit Memory

User manual.

Bestell-Nr 5363 ..

PDF, 173,7 KB

Download


Blind timer and timer Display

User manual.

Bestell-Nr 5366 ..

PDF, 363,8 KB

Download


Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1,4 MB

Download


Wireless operating top unit Memory, Wireless operating top unit

Operating instructions

Bestell-Nr 5492 .., 5493 .., 5494 .., 5495 ..

PDF, 455,1 KB

Download


System 3000 Jalousiesteuerung, Zentralsteuerung plus Windalarm

Anschlussplan Zentralsteuerung plus Windsensor

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 97,6 KB

Download

Instrukcje montażu

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Alternative rockers

Instructions for assembly.

Bestell-Nr 5369 .., 5370 .., 5371 .., 5372 .., 5386 .., 5387 .., 5388 .., 5389 ..

PDF, 3,0 MB

Download

Broszury

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 85

PDF, 1,9 MB

Download

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Gira Flexible building technology

Smart building and modernisation.

Bestell-Nr 18145 10

PDF, 3,6 MB

Download

Przewodniki / Podstawy systemu

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Gira System 3000

System basics

PDF, 9,5 MB

Download

Sterowanie żaluzjami Właściwości Moduły nakładane do obsługi Urządzenia podtynkowe Konfigurator produktów Instalacja Pliki do pobrania