vBASS Automatyka Budynkowa
al. Zwycięstwa 254/2
81-525 Gdynia
Polska
Tel. +48 583 500 404
www.vbass.pl
vbass@vbass.pl

www.gira.com/pl