Prosta instalacja i proste uruchamianie

Opis systemu

Koncepcja systemu domofonowego Gira zapewnia łatwą obsługę technologii. Instalacja bez konieczności układania dużej liczby przewodów przy okazji modernizacji i konfiguracja systemu bez obecności wszystkich mieszkańców – umożliwia to magistrala 2-przewodowa oraz koncepcja uruchomienia przez jedną osobę. System domofonowy Gira umożliwia także wyposażanie w funkcję wideo obiektów z maksymalnie 28 mieszkaniami. W tym celu firma Gira uwzględniła domofonię w ofercie programów stylistycznych. Unifony Gira są dostępne w różnych odmianach wzorniczych, różne kolory można łączyć z różnymi rodzajami ramek.


Asortyment

System domofonowy Gira oferuje rozwiązania spełniające wszelkie wymagania – do pomieszczeń i na zewnątrz budynków: domy jedno- i wielorodzinne, instalacja natynkowa lub podtynkowa, funkcje audiowizualne, sterowanie za pomocą Gira G1, smartfonu i komputera PC, integracja z systemami własnymi i innych producentów, podłączanie kamer zewnętrznych, dostęp bez użycia klucza dzięki Gira Keyless In, odporne na wandalizm bramofony.


Instalacja

Gira sprawia, że technologia jest prosta. Instalacja bez konieczności układania dużej liczby przewodów i konfiguracja bez obecności wszystkich mieszkańców – umożliwia to magistrala 2-przewodowa oraz koncepcja uruchomienia przez jedną osobę.


Magistrala 2-przewodowa

Technologia systemu domofonowego Gira bazuje na magistrali 2-przewodowej, w której do zasilania podzespołów i transmisji wszystkich sygnałów audio i wideo konieczne są tylko dwa przewody. Dzięki temu można wygodnie zastąpić systemem domofonowym Gira dotychczasową instalację dzwonkową. Zamiast układać nowe przewody, wykorzystuje się już istniejące. Również w przypadku nowych instalacji magistrala 2-przewodowa redukuje nakłady związane z okablowaniem domofonu i umożliwia szybką instalację, zabezpieczoną przed zmianą biegunowości.


Uruchamianie przez jedną osobę dzięki łatwemu programowaniu

System domofonowy Gira może być programowany przez jednego montera, co oszczędza pieniądze i ułatwia także późniejszą konserwację. Uruchomienie instalacji jest bardzo proste: Najpierw należy przez trzy sekundy naciskać przyciski przywołania bramofonu w tej kolejności, w której następnie mają być przyporządkowane unifony. Następnie należy po kolei przyporządkować unifony, każdorazowo naciskając przycisk „Światło”. Alternatywnie można przeprowadzić przyporządkowanie za pomocą drzwiowego przycisku przywołania. Zaleta takiego postępowania: Mieszkańcy danego mieszkania nie muszą być koniecznie obecni w celu konfiguracji instalacji.


Pomoc przy projektowaniu systemów domofonowych

Dalsze informacje o systemie domofonowym Gira dla elektryków znajdują się w „Pomocy przy projektowaniu”. Zawiera ona podstawową wiedzę z zakresu projektowania oraz przykłady połączeń, układania przewodów itp. Nr katalogowy 1736 10


Kursy internetowe

Kursy szkoleniowe w zakresie systemów Gira dla inżynierów elektryków można znaleźć na stronie www.akademie.gira.de. Dostępny jest tam również kurs dotyczący systemu domofonowego Gira. Zalety nauki online: Użytkownik sam decyduje, kiedy i gdzie odbędzie się kurs. Jeżeli brakuje czasu, można zatrzymać kurs i wrócić do niego później. Multimedialne, urozmaicone materiały uprzyjemniają naukę, a odsyłacze do innych miejsc w sieci oferują wartościowe informacje dodatkowe. Chętni do nauki muszą tylko zarejestrować się na stronie i mogą od razu rozpocząć program.


Zwiększona liczba użytkowników

System domofonowy Gira z funkcjonalnością wideo może być instalowany w obiektach wyposażonych nawet w 28 unifonów. Często już w fazie planowania instalacji wiadomo, ile unifonów zostanie zainstalowanych w każdym mieszkaniu. Do tej pory zakładano, że każdy przycisk przywołania będzie mógł równocześnie wzywać maksymalnie trzy unifony. Ograniczało to maksymalną liczbę użytkowników do 18. W�większych obiektach często jednak każde mieszkanie wyposażane jest tylko w�jeden unifon. System domofonowy Gira został dopasowany do takiej sytuacji: możliwe jest takie zaplanowanie instalacji, że każdy przycisk przywołania jest powiązany tylko z jednym unifonem. Przy odpowiednim zmniejszeniu liczby użytkowników możliwe jest zróżnicowane wyposażenie mieszkań. Szczegółowe informacje zawiera przegląd, który należy uwzględnić podczas planowania instalacji. Wskazuje on maksymalną liczbę użytkowników w danej konstelacji. W przypadku podłączenia jednego unifonu w każdym mieszkaniu za pomocą systemu domofonowego Gira można zrealizować funkcjonalność wideo w maksymalnie 28 mieszkaniach. Przy dwóch unifonach w mieszkaniu można wyposażyć 12 mieszkań. Jeśli zostaną zainstalowane w mieszkaniu trzy unifony, w funkcjonalność wideo można wyposażyć maksymalnie sześć mieszkań. Przegląd możliwości wyposażenia:

1 unifon na mieszkanie:
– 28 mieszkań
– 28 unifonów

2 unifony na mieszkanie:
– 12 mieszkań
– 24 unifony

3 unifony na mieszkanie:
– 6 obiektów mieszkalnych
– 18 unifonów

Do pobrania

Przewodniki / Podstawy systemu

System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

Bestell-Nr 1736 85

PDF, 2,4 MB

Download