Moduł logiczny Gira L1

Nowe wykonanie modułu logicznego Gira L1

Użytkownik może włączać oprawy oświetleniowe kolejno jedna po drugiej z opóźnieniem, bezpośrednio wywołać sceny świetlne za pomocą czujnika przyciskowego, ustawić temperaturę w pomieszczeniu lub skorzystać z wielu innych funkcji logicznych. Moduł logiczny L1 firmy Gira pozwala przy minimalnych nakładach realizować wiele automatycznych funkcji, zapewniających wygodę w budynkach przemysłowych i obiektach o porównywalnej wielkości, wyposażonych w system KNX. Poprzez intuicyjnie obsługiwany program Gira Project Assistant projekty można w kilku krokach wygodnie konfigurować i łatwo modyfikować metodą Przeciągnij i upuść. Komfortowy edytor logiczny prowadzi programistę do żądanego wyniku. Dzięki symulacji można niemal całkowicie wykluczyć możliwość błędnej parametryzacji. Ponadto znacznie krótszy jest także czas uruchomienia. Każda operacja w asystencie Gira Project Assistant jest automatycznie zapisywana. Dzięki funkcji „Cofnij” i „Ponów” użytkownik może przeglądać wszystkie zmiany i je cofnąć. Tak jak w wehikule czasu można przywrócić każdy żądany stan projektu. Moduł logiczny Gira jest montowany w podrozdzielni na szynie montażowej.


Właściwości

 • Szybka droga do celu: czytelna struktura asystenta Gira Project Assistant
 • Łatwa parametryzacja scen oraz zegarów sterujących
 • Śledzenie zmian i w razie potrzeby ich cofanie
 • Znajdowanie zamiast szukania
 • Lepsza przejrzystość dzięki trybowi wieloekranowemu

  

 • Różnorodność funkcji dzięki bibliotece modułów
 • Komfortowe zarządzanie arkuszami logicznymi
 • Automatyczny zapis
 • Symulowanie stanów logicznych
 • Automatyczne znajdowanie modułu logicznego Gira L1

Nowe funkcje

 • Moduł sterowania ściankami działowymi przestawiony z wejścia 1-bitowego na zmienne (umożliwia m.in. funkcję ściemniania)
 • Trwały zapis punktów danych
 • Komunikacja wewnętrzna pomiędzy wieloma urządzeniami, np. w celu wymiany wartości pomiędzy urządzeniami Gira L1 oraz Gira X1
  za pośrednictwem sieci Ethernet.

Ulepszenia ogólne

 • Element logiczny „Wejście” został rozszerzony o parametr „Odczyt podczas uruchamiania urządzenia”, aby zapewnić oddzielny sposób obsługi procesu odczytu
  punktu danych w układzie logicznym.
 • Typy punktów danych KNX zostały przetłumaczone na język niemiecki.

Szybka droga do celu: czytelna struktura asystenta Gira Project Assistant

Gira Project Assistant jest przejrzyście skonstruowanym rozwiązaniem umożliwiającym intuicyjną obsługę typu Drag & Drop (przeciągnij i upuść), prowadzącym użytkownika w czterech krokach do pomyślnego skonfigurowania parametrów – online lub offline.

Różnorodność funkcji dzięki bibliotece modułów

W edytorze logicznym dostępna jest biblioteka zawierająca 35 elementów logicznych z parametrami oraz wartościami inicjującymi / stałymi, za pomocą których można tworzyć zindywidualizowane układy logiczne do automatyzacji. Tworzenie polega na prostym sposobie łączenia wejścia, elementu logicznego oraz wyjścia przy użyciu myszy.

Przegląd elementów logicznych


Łatwa parametryzacja scen oraz zegarów sterujących

Dzięki zastosowaniu zegara sterującego można powiązać czynności również z godzinami.


Komfortowe zarządzanie arkuszami logicznymi

Arkusze logiczne można przesuwać między projektami, zmieniać w razie potrzeby ich nazwy i zaopatrywać w słowa kluczowe.


Śledzenie zmian, w razie potrzeby ich cofanie

Dzięki funkcji „Cofnij” i „Ponów” użytkownik może przeglądać wszystkie zmiany i je cofnąć. Tak jak w wehikule czasu można przywrócić każdy żądany stan projektu.


Automatyczny zapis

Każda operacja w asystencie Gira Project Assistant jest automatycznie zapisywana. Dzięki temu nie zostaną utracone żadne dane: nie wykonujesz zbędnych czynności.


Znajdowanie zamiast szukania

Filtry pomagają w szybszym dotarciu do celu. Arkusze logiczne można znaleźć za pomocą słów kluczowych dla danej kategorii oraz oznaczenia. Własne słowa kluczowe umożliwiają stworzenie całkowicie indywidualnego uporządkowania.


Symulowanie stanów logicznych

Przed uruchomieniem można tutaj w sposób kompleksowy sprawdzić funkcje logiczne w ramach symulacji – oszczędza to cenny czas podczas uruchamiania. Wartości można ustawiać i zmieniać zgodnie z życzeniem; w ten sposób można sprawdzić odpowiednie funkcje pod względem oczekiwanego działania.


Lepsza przejrzystość dzięki trybowi wieloekranowemu

Za pomocą asystenta Gira Project Assistant można równocześnie otwierać wiele okien projektów. Dla lepszej przejrzystości można pracować nad jednym projektem równolegle na dwóch ekranach.


Automatyczne znajdowanie modułu logicznego Gira L1

Gira Project Assistant automatycznie pokazuje wszystkie urządzenia dostępne online. Nie ma potrzeby wyszukiwania ich po numerach IP.


Wzornictwo/wyróżnienia

Projekt interfejsu (Gira Project Assistant)
schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal

Elementy logiczne

W edytorze logicznym Gira Project Assistant dostępna jest biblioteka z wieloma elementami logicznymi z parametrami i wartościami inicjującymi/stałymi, za pomocą których można stworzyć indywidualną logikę automatyzacji. Tworzenie polega na prostym sposobie łączenia wejścia, elementu logicznego oraz wyjścia przy użyciu myszy.


Przełącznik wyboru wyjścia

Przekierowuje przychodzące komunikaty na wejściu do jednego wybranego wyjścia.


Zacienienie

Sprawdza, czy położenie słońce mieści się w zakresie parametrów dla zacienienia, aby aktywować zacienienie.


Licznik godzin pracy

Określa czas, w którym wartość wejściowa nie była równa 0.


Data i godzina

Dzieli typ danych DateTime na poszczególne składniki daty i godziny.


Opóźnienie włączenia/wyłączenia

Opóźnia telegramy 0 i 1 z możliwością ustawienia czasu.


Filtr

Filtruje przychodzące komunikaty na podstawie warunków.


Detektor zbocza

Wykrywa na wejściu zbocza wznoszące i opadające.


Działanie podstawowe

Stosuje jedno z możliwych do wyboru działań podstawowych do wejść.


Inwerter

Inwertuje sygnał przychodzący na wejściu.


Naprowadzanie żaluzji

Ustawia lamele żaluzji odpowiednio do położenia słońca.


Bramka LUB

Bramka LUB ze zmienną liczbą wejść.


Oscylator

Wytwarza okresowe sygnały prostokątne. Przy zboczu wznoszącym na wyjściu standardowo wysyłany jest sygnał 1, a przy zboczu opadającym 0.


Regulator PI

Oblicza wartość nastawczą regulatora PI na podstawie odchylenia między wartością rzeczywistą i zadaną kontrolowanej zmiennej.


Regulator PID

Oblicza wartość nastawczą regulatora PID na podstawie odchylenia między wartością rzeczywistą i zadaną kontrolowanej zmiennej.


Regulator ogrzewania/chłodzenia

Na bazie regulatora PI do sterowania zarówno ogrzewaniem, jak i chłodzeniem.


Naprowadzanie rolet

Opuszcza roletę w celu zacienienia odpowiednio do położenia słońca.


Wartość progowa z histerezą

Filtruje numeryczne komunikaty wejściowe za pomocą histerezy przełączania składającej się z dwóch różnych wartości progowych.


Send-by-Change

Przekazuje wartość na wejściu do wyjścia, jeśli jest inna niż poprzednia wartość.


Położenie słońca

Oblicza położenie słońca.


Blokada

Blokuje przychodzące komunikaty na podstawie warunku.


Komunikat o usterce

W razie zakłócenia wysyła na przemian 0 lub 1 na wyjściu „Sygnał optyczny”.


Generator komunikatów

Ten moduł generuje komunikaty okresowe. Na wyjściu wysyłana jest wartość 1. Czas cyklu można ustawić.


Opóźnienie komunikatu

Opóźnia komunikaty z możliwością ustawienia czasu.


Przekaźnik separacyjny

Łączy wszystkie obiekty przełącznikowe w pomieszczeniu połączonym otwartą ścianką działową we wspólny układ sterowania.


Światło klatki schodowej

Po upływie ustawionego czasu najpierw wysyła sygnał ostrzegawczy, a następnie wyłącza światło.


Konwerter typu

Przekazuje wartość wejściową do wartości wyjściowej, odrzucając przy tym typ.


Bramka ORAZ

Bramka ORAZ ze zmienną liczbą wejść.


Rozróżnienie między krótkim i długim naciśnięciem przycisku

Ten moduł analizuje wartość wejściową w zależności od dowolnie definiowanego czasu.


Porównywarka

Porównuje dwie liczby z wybieranym operatorem.


Watchdog

Wysyła komunikat, jeśli po upływie określonego czasu nie pojawił się żaden komunikat z wejścia.


Generator wartości

Po aktywacji wysyła stałą wartość komunikatu.


Bramka Xor

Bramka LUB ze zmienną liczbą wejść.


Licznik

Liczy komunikaty o wartości 1. Stan licznika jest zapisywany w pamięci w trybie ciągłym.


Generator losowy

Po aktywacji wysyła losową liczbę całkowitą z określonego zakresu wartości.

Gira X1 i L1 w sieci

Automatyzacja techniki wyposażenia budynku z systemem Gira L1

Moduł logiczny Gira L1 ma przyłącze IP. Ponadto z Gira L1 można lokalnie połączyć komputer lub notebook, aby umożliwić uruchomienie, programowanie i konfigurację instalacji KNX.

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe:
DC 24 do 30 V
Pobór mocy:
2 W
Komunikacja IP
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Obsługiwane protokoły:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Przyłącza:
IP: 2x gniazdo RJ45 KNX: Złączka przyłączeniowa i rozgałęźna
Temperatura otoczenia:
0°C do +45°C

Do pobrania

Instrukcje obsługi

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Gira L1

Installation and operating instructions

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 377,6 KB

Download

Dokumentacja techniczna

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Gira L1

Technical documentation

Bestell-Nr 2070 00

PDF, 1,0 MB

Download

Informacje o produktach

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Gira X1/ L1/ GPA (EN)

Bestell-Nr 18691 99

PDF, 1,1 MB

Download


Gira Logikmodul

Bestell-Nr 18677 10

PDF, 206,0 KB

Download

Oprogramowanie

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Resolution of the communication problem between GPA and the devices

ZIP, 106,5 KB

Download


Gira Projekt Assistent (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

ZIP, 1097,6 MB

Download


Gira L1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Bestell-Nr 2070 00

ZIP, 42,8 MB

Download


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Bestell-Nr 2096 00

ZIP, 461,2 KB

Download

Właściwości Elementy logiczne Schemat graficzny systemu Dane techniczne Do pobrania