Zasilanie KNX

Zasilanie 102400
Zasilanie KNX 320 mA ze zintegrowanym dławikiem
Zasilacz bezprzerwowy KNX 640 mA

Zasilanie KNX 640 mA Gira z dwoma zintegrowanymi dławikami

Gira oferuje duży asortyment modułów zasilania do najróżniejszych obszarów zastosowań. Służą one do wytwarzania napięcia systemowego KNX lub zasilania napięciem poszczególnych komponentów , takich jak czujnik deszczu lub wbudowane ogrzewanie czujnika wiatru 0 – 10 V.


Zasilanie elektryczne KNX 160 mA ze zintegrowanym dławikiem

Zasilanie KNX 160 mA z wbudowanym dławikiem posiada wyjście DC 30 V do zasilania dodatkowych urządzeń. Prąd znamionowy jest dowolnie rozdzielany na wyjścia. Zasilanie jest odporne na zwarcia, przepięcia i pracę jałową. Nadaje się do eksploatacji w instalacjach z zasilaniem awaryjnym.

Do danych technicznych zasilania KNX 160 mAZasilanie elektryczne KNX 320 mA ze zintegrowanym dławikiem

Zasilanie 320 mA z wbudowanym dławikiem ma jedno wyjście niedławione i jedno wyjście dławione. Wyjście niedławione może być używane do zasilania kolejnej linii lub urządzeń funkcyjnych (np. SmartSensor) wymagających napięcia pomocniczego. Rozdział obciążenia na wyjścia (dławione wzgl. niedławione) jest dowolny, łączny prąd znamionowy 320 mA nie może jednak zostać w tym przypadku przekroczony. Wyjścia dysponują wspólną ochroną przed przeciążeniem lub mają zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Podłączanie odbywa się za pomocą przyłącza magistrali KNX wzgl. złączek rozgałęźnych. Szyna danych nie jest do tego konieczna.

Do danych technicznych zasilania KNX 320 mAZasilanie KNX 640 mA z dwoma zintegrowanymi dławikami

Te same cechy produktu dotyczą zasilania 640 mA z 2 zintegrowanymi dławikami, co zasilania KNX 320 mA ze zintegrowanym dławikiem. Jednak oprócz jednego wyjścia niedławionego, ma ono dwa wyjścia dławione.

Do danych technicznych zasilania KNX 640 mA (dławik)Zasilanie elektryczne KNX 1280 mA ze zintegrowanym dławikiem

Zasilanie KNX 1280 mA posiada również bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny do komunikatów eksploatacyjnych i diagnostycznych. Podobnie jak w przypadku wariantów 160 mA, 320 mA i 640 mA, może być podłączony równolegle z zasilaniem KNX tego samego typu.

Do danych technicznych zasilania KNX 1280 mAZasilacz bezprzerwowy KNX 640 mA

Zasilacz bezprzerwowy Gira 640 mA ma zintegrowany dławik do oddzielenia linii magistrali od zasilania. Dodatkowo posiada przyłącza dla akumulatora ołowiowego żelowego do buforowania napięcia KNX w razie awarii sieci. Możliwość podłączenia maks. dwóch akumulatorów ołowiowych żelowych i ładowania przez zasilacz bezprzerwowy. Za pomocą czujnika temperatury odbywa się regulacja napięcia ładowania w zależności od temperatury. Zasilacz bezprzerwowy posiada styk przełączny do sygnalizacji usterki (np. awaria sieci, błąd akumulatora, przeciążenie wzgl. zwarcie). Podłączanie odbywa się za pomocą przyłącza magistrali KNX wzgl. złączek rozgałęźnych. Szyna danych nie jest do tego konieczna.

Do danych technicznych bezprzerwowego zasilania KNX 640 mA


Zasilanie

Jako urządzenie modułowe służy do zasilania stacji pogodowej i wbudowanego ogrzewanie czujnika wiatru 0-10 V, czujnika deszczu 0/10 V i podobnych komponentów z serii Gira.

Powrót do góry