Duża elastyczność systemu dzięki modelowi klient-serwer

Koncepcja aplikacji Gira HomeServer bazuje na czystym modelu klient-serwer. Dlatego Gira HomeServer oferuje szczególnie wysoki stopień elastyczności przy dostępie do różnych urządzeń do obsługi. Za pośrednictwem otwartego interfejsu IP można bezproblemowo zintegrować pozostałe technologie ze sterowaniem budynkiem.


Nielicencjonowany dostęp do wszystkich urządzeń dzięki modelowi klient-serwer

Dzięki modelowi klient-serwer użytkownicy mogą mieć dostęp do dowolnej liczby urządzeń do obsługi w HomeServer. Licencjonowanie poszczególnych urządzeń nie jest wymagane.


Większa elastyczność w sterowaniu domem dzięki otwartemu interfejsowi IP

Gira HomeServer komunikuje się poprzez otwarty interfejs IP. Dzięki temu możliwy jest dostęp do HomeServer za pomocą dowolnego urządzenia, które również posiada otwarty interfejs IP i jest odpowiednio skonfigurowany. Otwarty nie oznacza jednak swobodnie dostępny: Dostęp jest oczywiście chroniony hasłem i zakodowany tak, że tylko autoryzowani mieszkańcy mają dostęp do serwera.


Łatwa integracja systemu poprzez bramkę IP systemu domofonowego Gira

Za pomocą bramek IP systemu domofonowego można przy zastosowaniu serwera HomeServer przyłączyć do sieci dalsze systemy innych producentów i funkcje. W ten sposób na przykład można implementować system domofonowy przez wtyczkę. Sterowanie odbywa się przez interfejs Gira i umożliwia tym samym domofonię audiowizualną z zastosowaniem systemu Gira G1, a także komputera, tabletu i smartfona. HomeServer umożliwia również sterowanie systemami innych producentów.