Bramka DALI KNX Plus Gira

Elastyczne sterowanie oświetleniem za pomocą systemu KNX Gira

Bramka DALI KNX Plus Gira stanowi złącze między instalacją KNX w budynku a cyfrową instalacją oświetleniową DALI, łącząc w ten sposób dwa najpopularniejsze standardy technologiczne w jeden system sterowania budynkiem. Jako cyfrowa alternatywa dla typowej techniki 1-10 V urządzenie oferuje dzięki różnym inteligentnym funkcjom taki sam komfort jak skomplikowane systemy magistrali – jednakże jest znacznie prostsza i tańsza w instalacji. Zarówno do zasilania prądem, jak i okablowania magistrali można zastosować np. zwykły przewód 5-żyłowy NYM, który jest często dostępny w istniejących instalacjach elektrycznych. Ponadto potrzeba znacznie mniej komponentów sterujących niż w przypadku typowego systemu 1-10 V. Bramka DALI KNX Plus Gira umożliwia elastyczne adresowanie, dzięki czemu urządzenia mogą być sterowane pojedynczo lub wspólnie jako część jednej bądź kilku grup. Możliwe jest włączanie i ściemnianie maks. 64 opraw oświetleniowych w maks. 32 grupach. Przyporządkowanie grup odbywa się niezależnie od okablowania i w każdej chwili można je zmienić.

W porównaniu z wcześniejszym modelem, DALI KNX Gira, bramka DALI KNX Plus Gira oferuje rozszerzone funkcje zapewniające większą swobodę przy projektowaniu indywidualnych koncepcji oświetleniowych. Możliwy jest zapis i aktywacja różnych dynamicznych sekwencji i efektów świetlnych. W ten sposób również sterowanie oświetleniem wielkopowierzchniowych obiektów biurowych, hal produkcyjnych, sal konferencyjnych, okien wystawowych itd. można implementować do systemu zarządzania budynkami KNX. Urządzenie dysponuje ponadto rozszerzonym sterowaniem scenami – oprawy oświetleniowe i grupy opraw można łączyć w maks. 16 scen świetlnych. Jeszcze większą elastyczność zapewnia maks. 16 efektów, każdy z 16 sekwencjami: pozwala to tworzyć bardzo kompleksowe dynamiczne nastrojowe oświetlenie. Bramka DALI KNX Plus Gira posiada ponadto funkcję klatki schodowej i korytarza wg DIN 18015-2, umożliwiając integrację z systemem oświetlenia awaryjnego DALI. Za pomocą wtyczki ETS projektowanie urządzeń DALI może się odbywać zarówno w trybie online, jak i offline.


Przykład zastosowania


Elastyczne adresowanie

Maks. sześć różnych typów adresowania umożliwia sterowanie pracą pojedynczych urządzeń i grup – podstawa kompleksowych scen świetlnych i efektów. W przypadku przyporządkowania grup możliwe jest też przypisanie pojedynczych urządzeń kliku grupom. Opcjonalnie możliwe jest też centralne sterowanie (broadcasting). W takim przypadku rezygnuje się z uruchomienia instalacji DALI: pozwala to na szybkie i łatwe uruchomienie instalacji oświetleniowych o niewielkim zakresie funkcyjnym.


Konfiguracja niezależna od okablowania

Bramka DALI KNX Plus Gira umożliwia przyporządkowanie grup oświetleniowych niezależnie od okablowania. W przeciwieństwie do systemów 1–10 V nie jest konieczna modyfikacja okablowania przy zmianie przyporządkowania grup. Dzięki temu w nowym budynku można poprowadzić wszystkie przewody, nawet jeżeli nie jest jeszcze określony ostateczny rozkład pomieszczeń. W przypadku późniejszej zmiany rozkładu pomieszczeń konieczna jest jedynie ponowna konfiguracja grup oświetleniowych w systemie. Oświetlenie jest dostosowywane do zmieniających się potrzeb mieszkańców.


Uniwersalność zastosowań

Wszędzie tam, gdzie kompleksowe systemy sterowania oświetleniem w pomieszczeniach wymagają efektywności energetycznej i niskich nakładów serwisowych, najlepszym rozwiązaniem jest instalacja DALI z bramką DALI KNX Plus Gira: w wielkopowierzchniowych obiektach biurowych, salach wielofunkcyjnych, halach produkcyjnych, salach szkoleniowych i konferencyjnych czy oknach wystawowych, ale również w domach. Aby uniknąć strat energii w trybie standby, dodatkowy aktor włączający bistabilny KNX może wyłączyć napięcie sieciowe urządzeń DALI.


Projektowanie indywidualnych scen świetlnych

Bramka DALI KNX Plus Gira zapisuje informacje o różnych scenach świetlnych. Za pomocą systemu KNX jednym dotknięciem palca można uaktywniać zaprogramowane efekty świetlne – różne oprawy oświetleniowe tworzą wtedy harmonijną całość. Bramka DALI KNX Plus Gira łączy oprawy oświetleniowe lub grupy opraw w 16 efektownych scen świetlnych. Również efekty mogą być częścią scen świetlnych – umożliwia to tworzenie nie tylko statycznego, lecz również dynamicznego nastrojowego oświetlenia.


Liczne efekty dynamiczne nastrojowego oświetlenia

Czy światło ma odpowiadać porze dnia, czy też podkreślić nastrój pomieszczenia jako zmieniający się element dekoracyjny: bramka DALI KNX Plus Gira umożliwia 16 efektów, każdy z 16 sekwencjami świetlnymi. Każda sekwencja odpowiada za własne nastrojowe oświetlenie. Sterowane czasowo przełączanie sekwencji składa się na dynamiczną całość. Sterowane są pojedyncze urządzenia, grupy lub całe sceny świetlne. Według indywidualnego życzenia można zaprogramować, czy efekt ma być włączony od 1 do 500 razy, czy też ma się bez końca powtarzać.


Zintegrowany licznik godzin pracy

Aby zapewnić przestrzeganie okresów konserwacji, np. każda oprawa oświetleniowa jest wyposażona w licznik godzin pracy, który zlicza w porządku rosnącym i malejącym: po osiągnięciu określonego stanu licznika personel serwisowy jest automatycznie powiadamiany przez system KNX w celu przeprowadzenia terminowej konserwacji.


Funkcja klatki schodowej i korytarza zapewniająca wyższą efektywność energetyczną i większe bezpieczeństwo

Do realizacji sterowanego czasowo oświetlenia klatki schodowej lub podobnych zastosowań bramka DALI KNX Plus Gira posiada oddzielnie programowaną funkcję klatki schodowej. Można ją rozszerzyć o funkcję wstępnego ostrzegania wg DIN 18015-2. Osoby przebywające jeszcze na klatce schodowej są ostrzegane, że światło wkrótce się wyłączy. Funkcja korytarza w połączeniu z czujnikami ruchu umożliwia redukcję poziomu oświetlenia, jeżeli nie wykryty zostanie ruch. Zapewnia to wyższe bezpieczeństwo i pozwala uniknąć niepotrzebnego zużycia prądu.


Integracja z zasilanymi niecentralnie i centralnie systemami oświetlenia awaryjnego

Bramka DALI KNX Plus Gira jest w stanie zintegrować standardowe urządzenia DALI zgodnie z IEC 62386-101 (system DALI) i IEC 62386-102 (Control-Gear) jako awaryjne oprawy oświetleniowe z zasilanymi centralnie systemami oświetlenia awaryjnego. Alternatywnie umożliwia ona sterowanie zasilanymi bateriami urządzeniami oświetlenia awaryjnego wg IEC 62386-202. W zasilanych niecentralnie systemach oświetlenia awaryjnego można przeprowadzać automatycznie różne testy i kwerendy przez system KNX w celu ułatwienia konserwacji. W centralnie zasilanych systemach oświetlenia awaryjnego nie tylko awaryjne oprawy oświetleniowe, lecz również instalacja KNX i bramka DALI Plus mogą być zasilane przez centralne zasilanie awaryjne. W trybie awaryjnym możliwe jest utrzymanie w ten sposób całego działania instalacji. Za pomocą systemu KNX możliwe jest przeprowadzenie testów działania.


Instalacja

Montaż wykonuje się wg DIN EN 60715.


Uruchomienie

Za pomocą wtyczki ETS projektowanie urządzeń DALI może się odbywać zarówno w trybie online, jak i offline. W przypadku projektowania offline instalację można wstępnie zaprogramować; do uruchomienia na miejscu konieczne jest jedynie przesłanie danych. Pojedynczą oprawę oświetleniową można w razie potrzeby wymienić w trakcie bieżącej eksploatacji: nowa oprawa oświetleniowa zajmuje automatycznie miejsce wymienionej oprawy.


Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
AC 110 V do 240 V, 50/60 Hz DC 110 V do 240 V
Strata mocy:
maks. 3 W
Przyłącza:
KNX poprzez zacisk przyłączeniowy i złączkę rozgałęźną DALI poprzez zaciski śrubowe 0,5 do 4 mm2 jednożyłowy 0,5 do 4 mm2 drobnożyłowy (bez tulejki końcowej żyły) 0,5 do 2,5 mm2 drobnożyłowy (z tulejką końcową żyły)
Długość przewodów między bramką a urządzeniem:
ø 1,5 mm2 maks. 300 m ø 1,0 mm2 maks. 238 m ø 0,75 mm2 maks. 174 m ø 0,5 mm2 maks. 116 m
Zakres temperatur:
-5°C do +45°C
Wymiary:
Urządzenie modułowe z 4 modułami
Atest VDE zgodnie z:
EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50428

Gira AppShop

Sklep Gira AppShop oferuje interesujące rozwiązania i aplikacje inteligentnej techniki wyposażenia budynku. Dostępnych jest tam obecnie ponad 200 aplikacji, wtyczek, szablonów funkcyjnych, elementów logicznych i projektów wzorcowych. Odkryj aplikacje związane z bramką DALI KNX Plus Gira

Przejdź teraz do AppShop

Download

Informacje o produktach

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Gira DALI-Gateway Plus

Bestell-Nr 18675 10

PDF, 191,1 KB

Download

Powrót do góry Download