Czujka obecności KNX Standard Gira

Energooszczędne sterowanie oświetleniem i klimatyzacją

Czujka obecności KNX Standard Gira służy do monitorowania obecności i wykrywania ruchu w pomieszczeniach. Przymocowana do stropu czujka rejestruje nawet najmniejszy ruch w zakresie 360°. Dzięki temu w systemie KNX można energooszczędnie i według potrzeb sterować różnymi funkcjami, jak np. światłem, ogrzewaniem lub wentylacją. Trzy cyfrowe czujniki PIR zapewniają szybką i precyzyjną rejestrację ruchu. Skrzyżowane ścieżki promieniowania czujników gwarantują pełne pokrycie obszaru.

Na potrzeby sterowania oświetleniem zależnie od dostępności światła dziennego zintegrowany jest czujnik jasności. Ponadto czujka obecności KNX Standard Gira może analizować zachowanie użytkownika i samodzielnie optymalizować czas opóźnienia. Oszczędza to energię i chroni elementy świetlne poprzez unikanie niepotrzebnego włączania i wyłączania. Wystarczy tylko określić wartość minimalną i maksymalną. Zależnie od czasu trwania zarejestrowanego ruchu w pomieszczeniu czujka obecności KNX Standard Gira wybiera odpowiednio krótki lub długi czas opóźnienia.

  • Precyzyjne wykrywanie obecności i ruchu
  • Sterowanie oświetleniem w zależności od światła dziennego
  • Energooszczędna optymalizacja czasu opóźnienia
  • Trzy cyfrowe czujniki PIR
  • Możliwość indywidualnego ustawienia czułości czujnika
  • Różnorodne możliwości zastosowania
  • Duży zakres wykrywania
  • Zintegrowany port magistralny

Precyzyjne wykrywanie obecności i ruchu

Czujka obecności Standard Gira niczego nie przeoczy: jest wyposażona w trzy cyfrowe czujniki PIR, które obejmują zakres 360° (3 x 120°). Przy wysokości montażu 3 m ma ona zasięg nominalny około 12 m na wysokości biurka i 20 m na wysokości podłogi.


Możliwość indywidualnego ustawienia czułości czujnika

Czułość trzech czujników PIR można ustawić oddzielnie i elastycznie dostosować do określonego miejsca ich montażu. Umożliwia to niezawodną rejestrację ruchów i unikanie fałszywego wyzwalania. Ponadto zakres wykrywania można ograniczyć za pomocą zaślepki nasadzanej.


Sterowanie oświetleniem w zależności od światła dziennego

Wbudowany czujnik jasności mierzy aktualne natężenie światła, umożliwiając tym samym sterowanie oświetleniem w zależności od dostępnego światła dziennego. Światło włącza się tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu nie jest wystarczająco jasno. Jeśli jest dostatecznie dużo światła dziennego, lampy pozostają wyłączone. Poziom zmierzchu czujnika jasności można ustawić za pomocą ETS, funkcji przyuczania w urządzeniu lub za pośrednictwem dowolnego urządzenia do obsługi, np. czujnika przyciskowego 3 Gira.


Różnorodne możliwości zastosowania

Czujka obecności KNX Standard Gira może być stosowana jako urządzenie pojedyncze, moduł główny lub wtórnik, dzięki czemu jest odpowiednia do wyposażenia różnych obiektów. W przypadku zastosowania jako moduł główny lub wtórnik, oprócz eksploatacji w pełni automatycznej, możliwe jest również sterowanie półautomatyczne. Do wyboru dostępne są trzy wstępnie skonfigurowane tryby pracy: czujka obecności, czujnik sufitowy i sygnalizator.


Energooszczędna optymalizacja czasu opóźnienia

Adaptacyjny czas opóźnienia:

czujka obecności KNX Standard Gira może stale analizować zachowanie użytkowników i dzięki temu samodzielnie optymalizować czas opóźnienia (opóźnienie wysyłania). Oszczędza to energię i chroni elementy świetlne poprzez unikanie niepotrzebnego włączania i wyłączania. Im dłużej ruch będzie rejestrowany w pomieszczeniu, tym dłuższy będzie także czas opóźnienia. Jeśli natomiast do pomieszczenia wchodzi się tylko na krótko, czujka obecności KNX Standard Gira wybiera również krótki czas opóźnienia. Mieszkańcy mogą samodzielnie w dowolny sposób definiować wartość minimalną i maksymalną.

Funkcja krótkotrwałej obecności do pomieszczeń konferencyjnych i seminaryjnych:

Funkcja krótkotrwałej obecności została opracowana specjalnie do sterowania oświetleniem i klimatyzacją w salach konferencyjnych lub seminaryjnych jako uzupełnienie adaptacyjnego czasu opóźnienia. Jeśli czujka obecności KNX Standard Gira rejestruje tylko krótkotrwałe ruchy, wybiera minimalny czas opóźnienia, niezależnie od przyuczonej wartości. Dzięki temu oświetlenie, ogrzewanie czy wentylacja nie są włączone niepotrzebnie długo, jeśli podczas dłuższej przerwy w organizowaniu spotkań do pomieszczenia wchodzi się tylko sporadycznie, np. personel sprzątający lub firma cateringowa.


Duży zakres wykrywania

Przy wysokości montażu 3 m maksymalny zakres wykrywania na podłodze wynosi 20 m.


Wpływ kierunku ruchu na wielkość zakresu wykrywania

Ruchy osób przechodzących obok urządzenia (stycznie, w lewo) można rejestrować z większych odległości niż ruchy osób idących prosto w kierunku urządzenia lub oddalających się od niego (promieniowo, w prawo).


Instalacja

Czujka obecności KNX Standard Gira jest dostarczana jako gotowe do podłączenia, kompletne urządzenie ze zintegrowanym portem magistralnym do montażu podtynkowego. Z dostępną opcjonalnie obudową natynkową urządzenie można też przymocować bezpośrednio do sufitu. W przypadku stosowania w roli czujnika ruchu możliwa jest instalacja na wysokości od 2,20 m do ok. 5 m. Jeśli urządzenie jest stosowane jako czujka obecności, nie należy przekraczać wysokości montażu 3,5 m.


Akcesoria

Koszyk ochronny i pierścień montażowy do instalacji natynkowej


Wymiary


Budowa urządzenia


Dane techniczne

Wysokość montażu:
2,2 m do 5 m
Kąt wykrywania:
360º
Zasięg nominalny podłoga
ok. ∅ 20 m (wysokość montażu 3 m)
Zasięg nominalny wysokość biurka
ok. ∅ 12 m (wysokość montażu 3 m)
Jasność:
10 do 2000 luksów
Temperatura otoczenia:
-5°C do +45°C
Wymiary
∅ x wys. 103 x 50 mm
Rodzaj instalacji:
podtynkowa lub natynkowa (w połączeniu z obudową natynkową)

Download

Instrukcje obsługi

KNX Czujnik obecności standardowy, komfortowy

Instrukcja użytkowania.

Bestell-Nr 2105 .., 2106 ..

PDF, 2,0 MB

Download

Dokumentacja techniczna

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

KNX presence detector Standard

Technical documentation.

Bestell-Nr 2105 ..

PDF, 5,6 MB

Download

Informacje o produktach

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Gira KNX Präsenzmelder Standard / Komfort

Bestell-Nr 18674 10

PDF, 238,3 KB

Download

Broszury

Gira dla domu

Poradnik planowania inteligentnej instalacji Nr zam. 1911 85

Bestell-Nr 1911 85

PDF, 1,4 MB

Download


Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 85

PDF, 1,9 MB

Download

Przewodniki / Podstawy systemu

Następujące pliki nie są dostępne w wybranym języku, ale ewentualnie w innych tłumaczeniach.

Energiemanagement

Bestell-Nr 19162 10

PDF, 1,6 MB

Download

Powrót do góry Instalacja Wymiary Download