Ochrona i bezpieczeństwo danych w Smart Home

W przypadku serwerów, urządzeń do obsługi i aktorów oraz wszystkich stosowanych w budynku urządzeń Smart Home, obowiązuje zasada: ochrona danych i bezpieczeństwo parametrów technicznych to szczególnie ważne aspekty, wymagające odpowiedniego podejścia. W projektach inteligentnych domów problem ten dotyczy zawsze wrażliwych danych osobowych, do których ma dostęp instalator, a które dotyczą liczby mieszkańców, czasów obecności i nieobecności, zachowań użytkowników, a często również obrazów z kamer, na których są widoczne osoby. Nasze wieloletnie doświadczenie zapewnia skuteczne wsparcie we wszystkich kwestiach bezpieczeństwa i ochrony danych.

 • Szkolenia online Gira na temat ochrony i bezpieczeństwa danych
 • Rozwiązania dla bezpiecznego inteligentnego domu
 • Coraz więcej produktów Gira spełnia standard KNX Secure
 • Dostęp do sieci komputerowej klienta za pomocą serwera S1 poprzez VPN
 • Kompetentni konsultanci Gira dla elektroinstalatorów

Nasze zalecenia dotyczące zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych

Ochrona danych osobowych, zabezpieczanie systemów technicznych – zebraliśmy tutaj ważne wskazówki, dotyczące obu tych aspektów. Wiedza ta umożliwia odpowiednie przygotowanie się do realizacji następnego projektu inteligentnego domu. W celu zapewnienia umownej ochrony danych osobowych możesz pobrać wzór odpowiedniego uzupełnienia umowy. Wiele można zrobić dla ochrony danych i sieci komputerowych również pod względem technicznym. Chętnie udzielimy również indywidualnej pomocy.

Informowanie klientów o ochronie danych

Klientów należy poinformować kompleksowo o ważnej kwestii, jaką jest ochrona i bezpieczeństwo danych.

Umowna ochrona prywatności

W inteligentnym budynku problem ten dotyczy zawsze wrażliwych danych osobowych, do których ma dostęp instalator. Temat ten należy przedyskutować z klientem.

Uwzględnianie w kalkulacji bezpieczeństwa danych

W kalkulacjach cenowych należy mieć na uwadze i odpowiednio uwzględnić nakłady związane z urządzeniami i programowaniem w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w sieci komputerowej. 

Podział sieci komputerowej na grupy segmentów VLAN

Istotną metodą, umożliwiającą zwiększenie bezpieczeństwa, jest podział sieci danych na chronione wzajemnie przed sobą strefy.

Blokowanie nieuprawnionego dostępu

Dlatego też należy zapewnić podwyższony poziom ochrony i przygotować klientom bezpieczny dostęp z zewnątrz.

Więcej informacji na temat urządzenia Gira S1 można znaleźć tutaj.

Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w sieciach radiowych

Również sieci radiowe (WLAN) można dobrze zabezpieczyć. Jednakże w tym przypadku niezbędne są znacznie wyższe standardy bezpieczeństwa.

Szyfrowana komunikacja za pomocą standardu KNX Secure

Wraz z produktem należy zainstalować ważne standardy bezpieczeństwa, wybierając urządzenia kompatybilne ze standardem KNX Secure.

Używanie bezpiecznych haseł

Podobnie jak w przypadku każdego komputera i smartfonu, również w odniesieniu do inteligentnego domu obowiązuje zasada: silne hasła stanowią zasadniczą podstawę bezpieczeństwa.

Wykonywanie regularnych aktualizacji

Dla bezpieczeństwa istotne jest, aby technika była zawsze zgodna z najnowszymi standardami. Oprogramowanie urządzeń i systemów jest regularnie optymalizowane przez firmę Gira.


KNX Secure

Inteligentny, ale bezpieczny: standard KNX Secure w inteligentnym domu.

Im bardziej skomunikowane i cyfrowe staje się nasze codzienne życie, tym bardziej aktualna staje się potrzeba ochrony przed manipulacją i atakami na inteligentne instalacje. Dlatego polecamy Gira KNX Secure. Ten pierwszy na świecie, niezależny od producentów i zastosowań standard bezpieczeństwa dla inteligentnych budynków wdrożyliśmy w wielu naszych produktach w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa danych.

Tak działa standard KNX Secure.

Dzięki standardowi KNX Secure protokół IP KNX jest rozszerzany w taki sposób, że przesyłane dane są niezawodnie chronione (KNX IP Secure). Ponadto chroni on klasyczny protokół KNX za pomocą procedur szyfrowania i uwierzytelniania. Mechanizmy bezpieczeństwa są uaktywniane już podczas zabezpieczonego uruchamiania instalacji KNX za pośrednictwem ETS. Następnie podczas bieżącej eksploatacji transfer danych jest chroniony przed niepowołanym dostępem, manipulacją i podsłuchem.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety


Akademia Gira

 • Wysoki poziom bezpieczeństwa podczas instalacji KNX, indywidualnie w przypadku każdego zastosowania
 • Ochrona przed niepożądanym dostępem do zainstalowanych urządzeń KNX Secure przez osoby trzecie
 • Ochrona przed przechwyceniem transmisji danych pomiędzy urządzeniami KNX Secure.
 • Niezależny od producentów standard, zapewniający kompatybilność z innymi produktami KNX.
 • Możliwość skonfigurowania w jednym urządzeniu kombinacji komunikacji zabezpieczonej i niezabezpieczonej.

Uczestnictwo w szkoleniach, aby być zawsze na bieżąco

Systemy i wymagania zmieniają się, aktualne standardy są przerabiane, powstają nowe. W przypadku tematu takiego jak bezpieczeństwo decydujące jest, aby zawsze być na bieżąco i znać najnowsze trendy rozwojowe. Aby zawsze mieć aktualne informacje, warto uczestniczyć w szkoleniach na ten temat. Seminaria firmy Gira oferują w skondensowanej formie dobry przegląd tej tematyki.


Gira S1

Bezpieczny zdalny dostęp do inteligentnego domu, również poprzez VPN

Za pomocą Gira S1 użytkownicy mogą się łatwo połączyć zdalnie z KNX Smart Home lub systemem bezpieczeństwa Gira Alarm Connect. Gira S1 umożliwia dodatkowy, bezpieczny zdalny dostęp do instalacji klienta za pośrednictwem sieci VPN. Umożliwia to łatwe i bezpieczne zdalne sterowanie oraz serwisowanie urządzeń sieciowych. Dotyczy to również instalacji telefonicznych, systemów kamer, sieci komputerowych i innych systemów.

Najważniejsze cechy, fakty i zalety

 • Łatwa i szybka konfiguracja dostępu VPN do domowej sieci komputerowej.
 • Dodatkowe i bezpieczne połączenie z instalacją klienta.
 • Umożliwia też zdalne serwisowanie instalacji telefonicznych, systemów kamer, sieci komputerowych i innych urządzeń.
 • Użytkownicy końcowi mają zdalny dostęp do własnych danych.
 • Przesyłanie powiadomień push do aplikacji Gira Smart Home.
 • Pełna obsługa KNX Secure, z bezpiecznym połączeniem tunelowym pomiędzy Gira HomeServer oraz Gira S1.
Zalecenia KNX Secure Akademia Gira Gira S1