Deklaracja producenta i certyfikaty

Dyrektywa WEEE

Oznaczenie tym symbolem informuje w ramach ustawowych postanowień o następujących obowiązkach:

  • To urządzenie elektryczne właściciel musi przekazać do dalszej utylizacji oddzielnie od zmieszanych odpadów komunalnych.
  • Zużyte baterie i akumulatory, które nie są wbudowane w zużyte urządzenie, oraz lampy, które można bez uszkodzenia wyjąć z zużytego urządzenia, należy utylizować oddzielnie.
  • Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych lub zakłady recyklingowe są zobowiązane do nieodpłatnego odbioru zwracanego sprzętu.
  • Zawarte w urządzeniu elektrycznym dane osobowe należy przed utylizacją usunąć we własnym zakresie.

Pobierz informacje o utylizacji

Dowiedz się więcej